Welzijn

HET UVA SPECTRUM

Bij UVA-licht dat gelijk is aan de fotopisch spectraal respons van een kip, neemt het aantal paringen en de tijd die hennen besteden aan het bestuderen van de hanen toe. Deze zogenaamde inspecteertijd is gerelateerd aan de partnerkeuze en wordt beïnvloed door de aanwezigheid van UVA- licht in het spectrum. UVA-licht is duidelijk betrokken bij de overdracht van seksuele signalen en communicatie.

Pluimvee dat gehouden wordt zonder UVA-licht heeft significant hogere corticosteron (stresshormoon)-concentraties en is geneigd minder te exploreren dan pluimvee dat onder full- spectrumlicht gehouden wordt. Het immuunsysteem van pluimvee dat gehouden wordt in full-spectrumlicht is sneller terug in balans dan dat van pluimvee dat zonder UV-licht gehouden wordt. Een volledig spectrum met UVA-licht vermindert het stressniveau en verbetert het welzijn van dieren.

Interesse in onze whitepaper?

Wij hebben onze pluimveeverlichting benaderd via een wetenschappelijk methode. Weten hoe we dit gedaan hebben? Vraag hier onze whitepaper aan!