Ik ben een stalinrichter

Wat kan HAITZLED® betekenen voor de stalinrichter?

HAITZLED® ontwikkelt en levert professionele en energiezuinige LED verlichtingsproducten en -oplossingen voor de pluimveehouderij en de stallenbouw-sector. In nauwe samenwerking met wetenschappelijke instanties worden uitkomsten van onderzoek en studies én ervaring op het gebied van verlichtingstechniek vertaald naar innovatieve toepassingen binnen de pluimveehouderij en de stallenbouw: HAITZLED® lichtoplossingen sluiten aan op de ethologische en fysiologische behoeften van pluimvee. HAITZLED® levert, installeert en adviseert op het gebied van optimale inzetbaarheid, implementatie, gebruik en onderhoud van pluimvee-verlichtingsinstallaties. Dankzij diepgaande kennis en wijdverbreide contacten in beide markten kan HAITZLED® niet alleen producten lanceren die naadloos aansluiten bij de bestaande behoeften in de markt maar ook helpen om toekomstige (internationale) verlichtings-vraagstukken te onderzoeken en nieuwe innovatieve producten te ontwikkelen.

Juist omdat onze hoogwaardige HAITZLED®-producten zich onderscheiden door wetenschappelijk onderbouwde principes dragen ze bij aan betere leefomstandigheden voor pluimvee zorgen ze – direct of indirect – voor een evenwichtiger balans tussen mens en maatschappij. HAITZLED® maakt deel uit van een nieuwe lichting Nederlandse bedrijven die dankzij hun hoogstaande kennisniveau wereldwijd van betekenis zijn voor hun klanten. Die kennis leidt rechtstreeks dan wel indirect tot een win-win situatie: een natuurlijk bioritme van pluimvee leidt tot een verbetering van de exploitatie van pluimveebedrijven en verduurzaamt onze samenleving. HAITZLED®: gezondere dieren en een betere productie.

 

 

 

 

 

HAITZLED® heeft een armatuur ontwikkeld dat speciaal op de fotopisch spectrale respons curve van pluimvee is afgestemd en met lichtkleuren waarmee verschillende biochemische-, fysiologische- en gedragsprocessen gestuurd kunnen worden.

WAT BETEKENT DIT VOOR PLUIMVEE?

  • Verlaging stressniveau
  • Verbetering melatonineregulering immuunrespons
  • Vermindering nervositeit
  • Verbetering spiergroei en botsterkte
  • Verlaging bloeddruk
  • Verbetering bloedglucosespiegels
  • Verbetering regulatie circadiaanse ritmes
  • Verbetering dierherkenning (partnerkeuze en paargedrag)
  • Verbetering ovulatie
  • Vermindering pikgedrag (UV voorkomt een pikkerij)

Neem contact met ons op: +31 (0)88 291 22 99