Ik ben een pluimveehouder

Wat kan HAITZLED® betekenen voor de pluimveehouder?

HAITZLED® ontwikkelt en levert professionele en energiezuinige LED verlichtingsproducten en -oplossingen voor de pluimveehouderij en de stallenbouw-sector. In nauwe samenwerking met wetenschappelijke instanties worden uitkomsten van onderzoek en studies én ervaring op het gebied van verlichtingstechniek vertaald naar innovatieve toepassingen binnen de pluimveehouderij en de stallenbouw: HAITZLED® lichtoplossingen sluiten aan op de ethologische en fysiologische behoeften van pluimvee.

HAITZLED® levert, installeert en adviseert op het gebied van optimale inzetbaarheid, implementatie, gebruik en onderhoud van pluimvee-verlichtingsinstallaties. Dankzij diepgaande kennis en wijdverbreide contacten in beide markten kan HAITZLED® niet alleen producten lanceren die naadloos aansluiten bij de bestaande behoeften in de markt maar ook helpen om toekomstige (internationale) verlichtings-vraagstukken te onderzoeken en nieuwe innovatieve producten te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

HAITZLED® heeft een armatuur ontwikkeld dat speciaal op de fotopisch spectrale respons curve van pluimvee is afgestemd en met lichtkleuren waarmee verschillende biochemische-, fysiologische- en gedragsprocessen gestuurd kunnen worden.

WAT BETEKENT DIT VOOR UW PLUIMVEE?

  • Verlaging stressniveau
  • Verbetering melatonineregulering immuunrespons
  • Vermindering nervositeit
  • Verbetering spiergroei en botsterkte
  • Verlaging bloeddruk
  • Verbetering bloedglucosespiegels
  • Verbetering regulatie circadiaanse ritmes
  • Verbetering dierherkenning (partnerkeuze en paargedrag)
  • Verbetering ovulatie
  • Vermindering pikgedrag (UV voorkomt een pikkerij)

Neem contact met ons op: +31 (0)88 291 22 99