HAITZLED® Lichtcomputer

HAITZLED® LICHTCOMPUTER

Door het spectrum gedurende de dag van een vol daglicht spectrum van 8000K met UVA, langzaam naar een avondspectrum van 2000K en nabij infrarood te laten verschuiven, kan een biologisch circadiaanse cyclus gehandhaafd worden.

De computer is eenvoudig te bedienen d.m.v. een touchpanel en 4 opties. De software en vooraf ingestelde (locked) instellingen, sturen de golflengten, lichtintensiteit en daglengten geleidelijk naar het spectrum dat aansluit bij de ethologische behoeften van het betreffende dier.

Mocht er een lichte of ernstige pikkerij optreden, kan er eenvoudig worden overgeschakeld naar het pecking programma. De pluimveehouder kan zelf de lichtkleur, lichtduur en lichtintensiteit van het rode spectrum instellen.