HET ONTNEMEN VAN LICHT EN LAGE VERLICHTINGSSTERKTES VEROORZAKEN BIJZIENDHEID BIJ KUIKENS

Lage concentraties van retinadopamine, een door licht aangedreven neurohormoon, werd eerder al geassocieerd met bijziendheid. Uit de laatste studies blijkt dat de refractieve ontwikkeling van het kippenoog tevens afhangt van de lichtkleur (Schaeffel et al.1), lichtperiode en lichtintensiteit (Cohen et al.2).

Kuikens werden verdeeld in 6 verlichtingsgroepen en blootgesteld aan verlichtingssterktes van 50, 500 of 10.000 Lux warm wit licht. Drie van de zes groepen werden verlicht met een verlichtingsperiode van 12 uur per etmaal, de overige groepen 24 uur per etmaal. Na 90 dagen ontwikkelden de kuikens onder continue licht het minste refractieve bijziendheid en de kuikens onder licht met een lage lichtintensiteit <50 Lux bij 12 uur per etmaal, het meeste refractieve bijziendheid. Na 90 dagen ontwikkelden veruit de meeste kuikens uit laatstgenoemde groep een refractieve bijziendheid van gemiddeld -2.41 ±1.23.

Dit suggereert dat verreweg de meeste kuikens die worden opgefokt onder warm of neutraal fluorescent (TL) licht met een lage lichtintensiteit, al bijziend zijn nog voordat ze in productie gaan. Dit verklaart mogelijkerwijs het enorm grote aantal borstbeenbreuken bij leghennen. Een kip heeft al meer moeite met het op afstand inschatten van diepte. Als de hennen daarbij tijdens de opfok ook nog eens een gemiddelde bijziendheid van -2.41 hebben ontwikkeld, bestaat de kans dat ze in een slecht verlichte (volière)stal mis springen wanneer ze van stok naar stok springen en het borstbeen breken. Praktijkonderzoek zal moeten uitwijzen of kuikens in een goed verlichte opfokstal minder bijziendheid ontwikkelen en op latere leeftijd minder vaak aan borstbeenbreuk lijden dan kuikens die zijn opgefokt onder fluorescente (TL) verlichting met een lage verlichtingssterkte.

HET EFFECT VAN LICHTKLEUR OP REFRACTIEONTWIKKELING EN RETINALE DOPAMINE

Schaeffel et al. (2018)1 onderzochten de dopamine DA-afgifte, refractieontwikkeling en groei van kippenogen, die werden blootgesteld aan licht met verschillende kleuren bij vrij zicht, geen zicht of die waren bedekt met een matte diffuser om bijziendheid te induceren.

De kippen ontwikkelden beduidend minder bijziendheid, wanneer ze onder UV-A en blauw licht werden gehouden, vergeleken met onder rood en wit licht. De ogen met vrij zicht werden het minst bijziend in blauw en UV-A licht. Kippen hebben UV-A en het blauwgevoelige pigment melanopsine en neuropsine in het netvlies, die beide de dopamine-afgifte kunnen regelen. Het remmend effect van UV-A licht op bijziendheid zou daarom mogelijk kunnen worden verklaard door het stimulerend effect op dopamine-afgifte en refractieontwikkeling.

Buiten het feit dat lichtkleur invloed heeft op het biologische slaap-waakritme, (re)productie en gedrag van een kip, hebben lichtkleur en lichtintensiteit dus ook invloed op de ontwikkeling van het oog. Als het oog na 18 weken eenmaal in bijziende richting is gegroeid, zal het oog altijd bijziend blijven. Het spectrum en de lichtintensiteit tijdens de opfokperiode zijn dus erg belangrijk voor de ontwikkeling van het oog.

BRONNEN:

1Schaeffel et al. (2018)

Effects-of-light-of-different-spectral-composition-on-refractive-development-and-retinal-dopamine-in-chicks

2Cohen et al. (2012)

Ambient-illuminance-retinal-dopamine-release-and-refractive-development-in-chicks

 

Auteur: Remco van Dijk | Haitzled Poultry Light

Recent Posts