Gezondere dieren, betere productie

Licht dat aansluit bij het natuurlijk gedrag van pluimvee

HAITZLED® ontwikkelt en levert professionele en energiezuinige LED verlichtingsproducten en -oplossingen voor de pluimveehouderij en de stallenbouw-sector. In nauwe samenwerking met wetenschappelijke instanties worden uitkomsten van onderzoek en studies én ervaring op het gebied van verlichtingstechniek vertaald naar innovatieve toepassingen binnen de pluimveehouderij en de stallenbouw: HAITZLED® lichtoplossingen sluiten aan op de ethologische en fysiologische behoeften van pluimvee.

Daarbij maken we gebruik van de beste kwaliteit componenten, innovatieve technieken en IP67 behuizingen. Wij leveren, installeren en adviseren op het gebied van optimale inzetbaarheid, implementatie, gebruik en onderhoud van uw pluimveeverlichtingsinstallatie. HAITZLED® Poultry Light-armaturen kunnen worden uitgerust met UVA in het spectrum en kunnen onafhankelijk van elkaar in verschillende spectrale scenario’s, speciaal ontwikkeld voor pluimvee, worden aangestuurd.

stallenboer

Ik ben stalinrichter

Lees alles over de technische specificaties van ons product en hoe u voordeel kunt halen met onze geavanceerde lichtcomputer.

pluimveehouder

Ik ben pluimveehouder

Hogere productie en gezondere dieren? Dat kan! Bekijk hier wat HAITZLED voor u kan betekenen.

HAITZLED® Poultrylight

Met onze speciale LED pluimvee verlichtingssystemen bieden wij u de totaaloplossing voor het welzijn van uw dieren.

HAITZLED® heeft een armatuur ontwikkeld dat speciaal op de fotopisch spectrale respons curve van pluimvee is afgestemd en met lichtkleuren waarmee verschillende biochemische-, fysiologische- en gedragsprocessen gestuurd kunnen worden.

Wat betekent dit voor uw pluimvee?

  • Verlaging stressniveau
  • Verbetering melatonineregulering immuunrespons
  • Vermindering nervositeit
  • Verbetering spiergroei en botsterkte
  • Verlaging bloeddruk
  • Verbetering bloedglucosespiegels
  • Verbetering regulatie circadiaanse ritmes
  • Verbetering dierherkenning (partnerkeuze en paargedrag)
  • Verbetering ovulatie
  • Vermindering pikgedrag (UV voorkomt een pikkerij)

Haitzled BC BULB

Haitzled Controller

Haitzled BC TUBE

kippetje